ระเบียบการแต่งกายและทรงผม


การแต่งกาย

ระดับอนุบาล ๑ – ๓

นักเรียนชาย เสื้อขาวคอบัว กระดุมชายเสื้อหน้า ๒ เม็ด ชายเสื้อหลัง ๒ เม็ด ติดขอบกางเกง สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง กางเกงสีน้ำเงิน ถุงเท้าขาว รองเท้าหนังสีดำ เสื้อกันเปื้อนสีแดงผ่าหลัง ติดกระดุมหลัง ๑ เม็ด นักเรียนหญิง เสื้อขาวคอบัว ต้นแขนและปลายแขนจีบเล็กน้อย กระดุมชายเสื้อหน้า ๒ เม็ด ชายเสื้อหลัง๒ เม็ดติดขอบกระโปรงรวบชายเสื้อไว้ในกระโปรง กระโปรงสีแดงเกลี้ยงจีบหน้า ๖ จีบ จีบหลัง ๖ จีบ ถุงเท้าขาวเกลี้ยง รองเท้าหนังสีดำ เสื้อกันเปื้อนสีแดงผ่าหลัง ติดกระดุมหลัง ๑ เม็ด

ชุดพละ

ระดับอนุบาล ๑ – ๓ ใช้เหมือนกันทั้งนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง เสื้อยืดคอกลม แขนสั้น สีแดง คอและแขนสีขาว หน้าอกด้านซ้ายมีตราโรงเรียนสีขาว กางเกงผ้ายืดขาสั้นสีดำ แถบแดง ถุงเท้าสีขาว รองเท้าผ้าใบสีขาว

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

นักเรียนชายระดับ ป.๑ – ป.๖ เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว มีสาบที่หน้าอกเสื้อกว้าง ๔ ซม. หน้าอกด้านซ้ายมีกระเป๋าด้านขวาปักอักษรย่อโรงเรียน (ภ.พ.) ไว้ด้านบน ชื่อสกุลไว้ด้านล่าง ด้วยไหม สีแดง เข็มขัดหนังสีดำ กว้าง ๓ – ๔ ซม. หัวเข็มขัดสีเงิน รูปสี่เหลี่ยมขอบมนกางเกงสีน้ำเงินเข้ม/กรมท่า มีจีบข้างละ ๒ จีบ กระเป๋าข้าง ๒ ใบ ถุงเท้าสีขาวเกลี้ยงไม่พับ รองเท้าผ้าใบสีดำผูกเชือก นักเรียนหญิงระดับ ป.๑ – ป.๓ เสื้อขาวคอบัวเหลี่ยม ต้นแขนและปลายแขนจีบเล็กน้อย ประกอบปลายแขนด้วยผ้ากว้าง ๒.๕ – ๓ ซม. สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง หน้าอกด้านขวาปักชื่อ ย่อโรงเรียน (ภ.พ.) ไว้ด้านบน ชื่อ – สกุลไว้ด้านล่าง ด้วยไหมสีแดง ติดกระดุมขาวใสบริเวณชาย เสื้อ ด้านหน้า ๒ เม็ด ด้านหลัง ๒ เม็ด กระโปรงสีแดงจีบเกลี้ยงลึก ด้านหน้า ๖ จีบ ด้านหลัง ๖ จีบ มีรังกระดุมที่ขอบเอวกระโปรงด้าน หน้า ๒ รัง ด้านหลัง ๒ รัง ถุงเท้าสีขาวกลี้ยงพับ ๒ ครั้ง เหนือตาตุ่ม รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้นปลาย มนมีสายรัดติดกระดุม นักเรียนหญิงระดับ ป.๔ – ป.๖ เสื้อสีขาว ปกทหารเรือ ต้นแขนและปลายแขนจีบเล็กน้อย ประกอบปลายแขนด้วยผ้ากว้าง ๓ ซม. หน้าอกด้านขวา ปักชื่อย่อโรงเรียน (ภ.พ.) ไว้ด้านบน ชื่อ – สกุลไว้ด้านล่าง ด้วยไหมสีแดง ผูกหูกระต่ายสีแดง ชายสามเหลี่ยมกว้าง ๕ – ๘ ซม. ยาว ๘๐ – ๑๐๐ ซม. กระโปรงสีแดงจีบหน้า ๖ จีบ หลัง ๖ จีบ ถุงเท้าสีขาวเกลี้ยง พับ ๒ ครั้ง เหนือตาตุ่ม รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำปลายมน มีสายรัดติดกระดุม

ชุดพละ

ระดับชั้น ป.๑ – ป. ๓ ใช้เหมือนกันทั้งนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง เสื้อยืดคอกลม แขนสั้น สีแดง คอและแขนสีขาว หน้าอกด้านซ้ายมีตราโรงเรียนสีขาว กางเกงผ้ายืดขาสั้นสีดำ แถบแดง ถุงเท้าสีขาว รองเท้าผ้าใบสีขาว ระดับชั้น ป.๔ – ป. ๖ ใช้เหมือนกันทั้งนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง เสื้อเป็นเนื้อผ้าเรียบ สีกรมท่า คอโปโล ปกแดงแถบขาว สาบกระดุมสีแดงแถบขาว กระดุมพลาสติกขาวใส ๓ เม็ด กางเกงผ้ายืดขายาว สีกรมท่าแถบแดง ถุงเท้าสีขาว รองเท้าผ้าใบสีขา

ทรงผมนักเรียน

นักเรียนชาย

นักเรียน ป.๑ – ป.๖ มีลักษณะด้านข้างตัดเกรียนชิดหนังศีรษะ ด้านหน้าไม่เกิน ๓ ซม. ไม่ไว้หนวดเครา และจอน ไม่ใส่น้ำมัน ไม่ย้อมสีผม ไม่หวีแสก

นักเรียนหญิง

๑) นักเรียน ป๑ – ป.๖ ความยาวของทรงผมอยู่ที่ระดับเสมอติ่งหูของนักเรียน เมื่อยืนหน้าตรง ห้ามนักเรียนซอย ดัด ย้อมกลัดสีผม โดยเด็ดขาด
๒) ในกรณีที่นักเรียนคนใดที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ ๑) ได้ เนื่องจากมีสาเหตุของเส้นผมหยิก ชี้ฟู ไร้รูปทรง ให้นักเรียนแจ้งผู้ปกครองมายื่นคำร้องชี้แจงเหตุผล และขออนุญาตไว้ผมยาวกับ ผู้บริหารโรงเรียน (ผ่านฝ่ายปกครอง) โดยทรงผมที่ยาวจะต้องมัดรวบด้วนริบบิ้นสีดำ หรือสีน้ำเงิน เท่านั้น