กิจกรรมของโรงเรียน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้

กิจกรรมลดเวลาเรียนรู้โรงเรียนได้จัดกิจกรรม "เรียนรู้คู่ปฏิบัติ" ให้กับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น อย่างหลากหลาย นักเรียนเรียนรู้กันอย่างมีความสุข ทำให้คุณครูมีความสุขไปกับนักเรียนด้วยขอบคุณนโยบายดีๆของรัฐบาล ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนและเอาใจ ใส่ผลตามกิจกรรมขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมืออย่างยิ่ง

Posted on June 09, 2016 by admin
Moreเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสทบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนโภคาพาณิชย์กูล มูลนิธิ จัดกิจกรรมเถิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการสวมเสื้อเหลืองทั้งโรงเรียน กิจกรรมถวายพระพร ร้องเพลงสดุดีมหาราชา กิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมบ้านบำเพ๊ญประโยชน์ ด้วยการเก็บขยะบริเวณมัสยอดกลางจังหวัดกระบี่ และบริเวณโรงเรียน

Posted on June 09, 2016 by admin
Moreศึกษาดูงานธนาคารโรงเรียนที่โรงเรียนอนุบาลพังงา

วันที่ 26/05/59 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโภคาฯ ร่วมกับธนาคาร ธกส.สาขากระบี่ เข้าศึกษาดูงานธนาคารโรงเรียน ที่โรงเรียนอนุบาลพังงา

Posted on May 27, 2016 by admin
More